خدمات اینترنتی کنسولگری ایران به همراه نوبت کنسولگری فقط ۲۰ پوند
با تجربه موفق ده ها هزار ایرانی در انگلستان

پاسپورت ایرانی


۱- صدور اولین پاسپورت ایرانی برای فرزند و همسر خارجی
۲- تجدید پاسپورت ایرانی
۳- صدور پاسپورت مفقودی و گزارش به پلیس
۴- برگه عبور
۵- امور مشمولین

شناسنامه ایرانی و ثبت مدارک درمانی ، دانشجویی


۱- صدور اولین شناسنامه ایرانی برای فرزند و همسر خارجی
۲- ثبت ازدواج و طلاق انگلیسی
۳- ثبت عابرین غیر مجاز
۴- تشکیل پرونده تحصیلی و ثبت مدارک تحصیلی
۵- ثبت مدارک درمانی

وکالتنامه


تنظیم انواع وکالتنامه ها از قبیل خرید، فروش ، کامل ، اجازه خروج همسر و …

روادید ایران


ثبت درخواست روادید توریستی و زیارتی

این دفتر با کنسولگری ایران ۷-۱۰ دقیقه پیاده فاصله داره و در مقابل سنزبری سوپر مارکت قرار گرفته است.

Address:
UKIR Application Centre
60 Kensington Church Street
London W8 4DB

Telephone: +44 (0)203 048 3060

E-mail: [email protected]

© 2021 UKIR Application Centre Ltd   Company No. 12351685